Saturday, April 25, 2009

TA’ARUD DAN TARJIH

PENDAHULUAN

Jika diteliti secara umumnya, bidang atau skop perbahasan dalam ilmu usul al-fiqh ialah mengenai kaedah-kaedah yang digunakan oleh ulama untuk mengeluarkan sesuatu hukum daripada sesuatu sumber hukum, sama ada sumber hukum yang disepakati atau dari sumber hukum yang tidak disepakati. Ia juga membahaskan perkara-perkara yang berkaitan dengan ijtihad, syarat-syarat dan kriteria serta ciri-ciri mujtahid. Begitu juga dengan al-Ta’arud dan al-Tarjih serta al-Dilalat atau al-Dalalat iaitu perbahasan khusus tentang cara-cara menentukan madlul dan hukum dari Al-Quran serta Hadith dan kategorinya.

Antara masalah yang dihadapi oleh seseorang untuk memahami sunnah Rasulullah s.a.w adalah wujudnya beberapa hadith yang memiliki maksud, petunjuk dan hukum yang saling bercanggah, berlawanan dan bertentangan antara satu sama lain. Adakalanya percanggahan ini menyebabkan sebahagian umat menjadi ragu akan kebenaran hadis-hadis tersebut manakala sebahagian lain pula tersilap dalam mengamalkannya iaitu mereka mempraktikkan sebahagian dan menolak sebahagian yang lain. Malah ada yang menjadikan senario percanggahan ini sebagai salah satu faktor untuk menolak hadith secara keseluruhan dari syari‘at Islam.

Tidak dinafikan juga bahawa memang wujud hadis-hadis Rasulullah s.a.w yang pada zahirnya kelihatan bercanggah antara satu sama lain. Percanggahan ini bukanlah sesuatu yang bersifat hakiki tetapi ia hanyalah pandangan seseorang semata-mata kerana kelemahan dalam memahami maksud sesuatu hadis dan tidak mengetahui kaedah-kaedah bagi mengatasi percanggahan tersebut.

1.0 TA’ARUD
1.1 TAKRIF TA’ARUD

Dari segi bahasa: Bercanggah atau berlawanan.

Dari segi istilah: Percanggahan antara dua dalil yang saling bertentangan di antara satu sama lain.

1.2 SEBAB-SEBAB TA’ARUD

1) Dalalah nas itu bersifat zanniy. Sahabat berselisih pendapat tentang tempoh iddah bagi perempuan yang diceraikan oleh suaminya kepada dua pendapat. Pendapat yang pertama tiga kali suci daripada haid, yang kedua tiga kali haid (Fadilah Sarnap 1998: 196).

Terdapat dua makna yang hakiki bagi sesuatu perkataan seperti perkataan “al-quru” dalam firman Allah:
      
Maksudnya:
Wanita yang ditalakkan hendaklah menunggu tiga kali quru’.
(Surah al Baqarah 2: 228)

Perkataan quru’ mempunyai dua pengertian yang sama kuat dan digunakan dalam situasi yang hampir-hampir sama. Kedua-dua pengertian tersebut ialah “haid” dan “suci daripada haid.” Perkataan al-quru’ mushtarak di antara haid dan suci.

Pada pendapat Saidina Ali, Umar, Abdullah bin Mas’ud, Ibnu Abas dan Abu Musa al-Asy’ari maknanya “haid”, lalu memutuskan bahawa tempoh iddah sebenarnya tiga kali haid. Maka mereka berpendapat suami berhak merujuk isterinya selagi belum bersuci daripada haid yang ketiga. (Mahmood Zuhdi b. Abdul Majid 2004: 108)
Tetapi Abdullah bin Umar, Zaid bin Thabit dan Aishah berkata maknanya “suci daripada haid” lalu memutuskan bahawa tempoh sebenarnya bagi iddah ialah selama tiga kali suci dari haid. Pada mereka suami tidak berhak merujuk isterinya setelah isterinya itu haid kali ketiga. (Ibid : 108)

2) Hukum yang dikeluarkan oleh Nabi Muhammad s.a.w pada satu isu itu berbeza daripada satu keadaan dengan keadaan yang lain.
الإمام جنة، فإن أتم فلكم وله وإن نقص فعليه النقصان ولكم التمام‏.‏
(Al- Bawardi Thibbu ‘an Sharih al-‘Adwi)

• باب إذا فسدت صلاة الإمام فسدت صلاة من خلفه
حدثنا الفضل بن سهل قال حدثنا الحسن بن موسى الأشيب قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يصلون لكم فإن أصابوا فلكم وإن أخطئوا فلكم وعليهم

( Kitab al-Bukhari, Bab Solat Jemaah dan Imamah: Bab apabila tidak sempurnanya imam dan orang-orang yang dibelakangnya boleh menyempurnakan solat)

3) Salah satu dalil yang bercanggah itu telah dinasakh tetapi tidak diketahui oleh faqih.

• تَوَضَّئُوا مِمَّا مَسَّتِ النَّار
وحدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث قال حدثني أبي عن جدي حدثني عقيل بن خالد قال قال ابن شهاب أخبرني عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أن خارجة بن زيد الأنصاري أخبره أن أباه زيد بن ثابت قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الوضوء مما مست النار

( Sahih Muslim, Kitab Haid: Bab wudhu’ selepas memakan makanan yang dimasak)

• أن النبي صلى الله عليه وسلم احتز من كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ
مسألة: الجزء الرابع

حدثنا محمود بن غيلان حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن جعفر بن عمرو بن أمية الضمري عن أبيه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم احتز من كتف شاة فأكل منها ثم مضى إلى الصلاة ولم يتوضأ ) ص(: 244 قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وفي الباب عن المغيرة بن شعبة

(Sunan at-Tarmizi: Kitab makanan yang dimakan oleh Rasulullah s.a.w)

4) Nabi Muhammad s.a.w menyebut lebih daripada satu hukum syarak yang berlainan antara satu sama lain tetapi boleh beramal dengan kesemuanya.

• أمر بلال أن يشفع الاذان ويوتر الاقامة
حدثنا نصر بن علي الجهضمي حدثنا عمر بن علي عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أنس قال أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة

( Sunan Ibnu Majah, Kitab azan dan perkara-perkara sunat yang berkaitan dengannya: Bab sekali sahaja beriqamah)
• أن بلالا أذن مثنى وأقام مثنى

حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن عمرو بن مرة عن ابن أبي ليلى قال حدثنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أن بلالا أذن مثنى وأقام مثنى وقعد قعدة

( Kitab al-Musnab: Kitab azan dan iqamah: Bab ketika azan duduk dan perbincangan di dalamnya)

5) Kadangkala terdapat di dalam al-Quran dan al-Sunnah lafaz am tetapi yang dimaksudkan daripada lafaz itu boleh jadi umum dan boleh jadi khusus.

• يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُو
( Surah al-Maidah 6: 38)

6) Kadangkala terdapat di dalam al-Quran dan al-Sunnah lafaz am tetapi yang dimaksudkan daripada lafaz itu boleh jadi umum dan boleh jadi khusus.

• وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا
(Surah al-Hujurat 26: 13)

• لا تقطع اليد إلا في ربع دينار فما فوقه

حديث عائشة : ) تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا ). ويروى : ( لا تقطع اليد إلا في ربع دينار ). متفق عليه باللفظين معا ، وفي لفظ : ( لم يقطع السارق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في أدنى من ثمن المجن ). وفي لفظ لمسلم : ( لا تقطع اليد إلا في ربع دينار فما فوقه

( Kitab had mencuri: Bab ringkasan pengkabaran dalam mengeluarkan hadith-hadith Rofie yang besar)

Pengkhususan lafaz am ialah mengubah lafaz am daripada keumumannya serta membataskannya hanya kepada sabahagian daripada makna-maknanya sahaja disebabkan ada dalil yang menunjukkan kepadanya. Maksud lain juga ialah segala penjelasan daripada nas al-Quran dan Hadith yang berbentuk umum tetapi sebenarnya mengandungi pengertian yang khusus.

Contoh firman Allah:
وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا

Maksudnya:

Dan orang lelaki yang mencuri dan orang perempuan yang mencuri maka hukumnya potonglah tangan mereka.
(Surah al-Hujurat 26: 13)

Dalam ayat tersebut lafaz pencuri adalah umum. Namun begitu ia dikhususkan dengan hadith:
لا تقطع اليد إلا في ربع دينار فما فوقه
Maksudnya:
Tidak boleh dipotong tangan orang yang mencuri kurang ¼ dinar.

Oleh itu, pencuri yang dimaksudkan dan dijatuhkan hukuman potong tangan dalam ayat tersebut ialah pencuri yang mencuri barang yang bernilai ¼ atau lebih berserta syarat-syarat lain yang akan menyebabkan ia sabit dipotong tangan.

Oleh itu, jumhur ulama’ berpendapat pengkhususan tehadap lafaz am atau umum itu adalah harus hukumnya kecuali pada ayat-ayat tertentu.( Abdul Latif Muda 1997: 204 ). Lafaz am itu umum diketahui umum pada semua orang. Semua orang yang mengambil harta orang lain dianggap mencuri. Tetapi adakah setiap orang yang mencuri itu boleh dipotong tangannya? Secara umumnya dikhususkan pada kadar yang tertentu bagi harta yang dicuri tersebut (Ibid: 205)


1.3 SYARAT TA’ARUD

Syarat-syarat ta’arud adalah seperti berikut: ( Muhammad Adib b. Samsuddin: 2009)

1. Kedua-dua dalil tersebut mestilah saling bercanggah di antara satu sama lain.

2. Kekuatan kedua-dua dalil tersebut adalah sama sama ada pensabitannya, dalalah dan juga dari segi bilangannya.

3. Percanggahan itu mestilah pada satu mahall

4. Percanggahan itu mestilah berlaku pada waktu yang sama


1.4 HUKUM TA’ARUD


Terdapat beberapa hukum ta’arud. Antaranya ialah: (Muhammad Adib b. Samsuddin: 2009)

1. Harmonikan (al-jam’) percanggahan tersebut

2. Dibuat pentarjihan (al-tarjih)

3. Dilakukan nasakh jika diketahui tarikh dalil-dalil yang bercanggah

4. Dalil-dalil tersebut gugur (tidak boleh dijadikan hujah)


2.0 PERCANGGAHAN ANTARA DALIL-DALIL NAQLIYY DAN
PENGHARMONIANNYA

1. Percanggahan di antara dua pendapat.

• وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوَء
(Surah al Baqarah 2: 228)

Pada ayat ini, perkataan quru’ mempunyai dua makna iaitu “haid” dan “suci daripada haid.” Perkataan quru’ mushtarak di antara haid dan suci.

Pada pendapat Saidina Ali, Umar, Abdullah bin Mas’ud, Ibnu Abas dan Abu Musa al-Asy’ari quru’ maknanya “haid”, lalu memutuskan bahawa tempoh iddah sebenarnya tiga kali haid. Maka mereka berpendapat suami berhak merujuk isterinya selagi belum bersuci daripada haid yang ketiga. (Mahmood Zuhdi b. Abdul Majid 2004: 108)
Namun Abdullah bin Umar, Zaid bin Thabit dan Aishah memberi makna quru’ dengan makna “suci dari haid” lalu memutuskan bahawa tempoh sebenarnya bagi iddah isteri yang diceraikan ialah selama tiga kali suci daripada haid. Pada pandangan mereka suami tidak berhak merujuk isterinya setelah isterinya itu haid kali ketiga. (Ibid: 108)

2. Percanggahan di antara 'am dan khas

• وَأُوْلَتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ
(Surah at-Talak 65: 4)

• وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً
(Surah al-Baqarah 2: 234)


Pada ayat pertama menunjukkan ayat khas yang memberi makna tempoh iddah bagi seorang isteri yang diceraikan oleh suaminya ketika mengandung ialah sehingga isterinya selamat melahirkan anak. Manakala ayat kedua menunjukkan ayat am yang menerangkan tempoh iddah bagi isteri yang diceraikan suami atau meninggal dunia ialah empat bulan sepuluh hari. Ini menunjukkan ayat pertama mengkhususkan ayat kedua. Ini kerana secara umumnya iddah bagi seorang isteri ialah empat bulan sepuluh hari sama ada dalam keadaan mengandung ataupun tidak. Manakala secara khususnya, iddah bagi seorang isteri yang mengandung ialah sehingga bersalin sama ada diceraikan atau kematian suami.
.

3. Percanggahan di antara mutlak dan muqayyad.

• فاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ
(Surah al-Maidah 5: 6)

• فَامْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِّنْهُ
(Surah al-Maidah 5: 6)

Pada ayat pertama menunjukkan ayat muqayyad yang menerangkan tentang pengambilan wudhu’ dan membataskan makna membasuh tangan hingga ke siku. Manakala ayat kedua menunjukkan ayat mutlak yang membawa maksud menyapu debu pada tangan tanpa memberi makna menyapu debu hingga ke siku. Maka pengharmonian yang boleh dilakukan ialah menta’wilkan makna pada ayat kedua kepada ayat pertama dengan menyapu debu hingga ke siku.

4. Percanggahan di antara mantuq dan mafhum.

• ان الماء طاهر الا ان تغير ريحه أو طعمه أو لونه
• إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث
Mantuq pada ayat pertama menjelaskan air tersebut tidak menjadi air mutannajis selagi tidak berubah dari segi bau, rasa dan warna sekalipun tidak cukup dua kolah. Manakala mafhumnya pada ayat kedua menjelaskan air tersebut tidak menjadi air mutannajis sekiranya tidak cukup dua kolah. Jumhur bersepakat mafhum hadith pertama mengkhususkan mantuq hadith kedua. Pengharmoniannya di sini ialah air tersebut dikira air mutlak jika cukup dua kolah dan tidak berubah dari segi bau, rasa dan warna.


2.1 Syarat Al-Jam'

1- Kedua-dua dalil yang bercanggah itu sabit kehujahannya.

2- Tidak membawa kepada pembatalan nas syarak.

3- Pengharmonian itu tidak berdasarkan kepada penta'wilan yang tersasar.

4- Tidak bertembung dengan nas yang sahih.(Muhammad Adib Bin Samsudin: 2009)

3.0 TARJIH
3.1 PERIHAL TARJIH

Bermaksud memberatkan dan menguatkan.

Dalam Ilmu Usul bermaksud: Memberatkan atau menguatkan satu keterangan atau beberapa keterangan di antara keterangan-keterangan yang pada zahirnya kelihatan berlawanan.

Tegasnya: Di antara dalil-dalil yang pada zahirnya itu berlawanan, akan dipilih yang mana kuat menurut beberapa syarat, sebagaimana yang akan dibincangkan pada masa akan datang. Jalan Tarjih ini digunakan oleh para fuqaha’ sekiranya tidak mendapat persepakatan dalam ijmak. (Abdul Qadir Hassan 1972: 147)

Contohnya :

عن ابن عباس انه قال : تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو محرم (مسلم)
Maksudnya :
Dari Ibnu Abbas bahawa ia pernah berkata : “ Rasulullah s.a.w telah bernikah dengan Maimunah. Sedangkan Baginda di dalam ihram haji”.


عن يزيد بن الاصم قال : حد شتني ميمونة بنت الحرث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم. تزوجها وهو حلال (مسلم)

Maksudnya :
Dari Yazid bin al-‘Asim, ia berkata : Maimunah binti al-Haris telah menceritakan kepadaku bahawa Rasulullah s.a.w telah bernikah dengannya, sedang Baginda ihlal haji.


Keterangan :

Dua riwayat tersebut kelihatan bertentangan. Riwayat yang pertama mengatakan bahawa Baginda bernikah dalam “ihram”, iaitu dalam mengerjakan ibadah haji.

Manakala bagi riwayat yang kedua, menetapkan Baginda bernikah dalam keadaan “ihlal” iaitu tidak dalam mengerjakan ibadah haji.

Dalam menetapkan riwayat-riwayat yang bertentangan ini, bagi fuqaha’ yang tidak dapat menggunakan ijmak, maka mereka menggunakan tarjih.

“Sebelum mentarjihkan” riwayat-riwayat di atas hendaklah terlebih dahulu kita mengetahui beberapa syarat-syarat dan jenis-jenis tarjih. ( Ibid :148 )


3.2 SYARAT-SYARAT TARJIH

i) Hendaklah yang menjadi persoalan itu satu masalah yang tidak boleh berlainan. Umpamanya berkaitan tentang “haji” sebelum ini, semua riwayat-riwayat mengenai urusan haji sahaja.

Jikalau kebetulan tentang dalam masalah solat, hendaklah solat sunat dengan solat sunat dan solat wajib dengan solat wajib sahaja.

ii) Hendaklah dilihat tentang tempat, masa, syarat dan hal yang menjadi perbicaraan, sama atau tidak. Jikalau tidak sama tempatnya, tentulah bukan satu masalah.

3.3 JENIS-JENIS TARJIH

Tarjih terbahagi kepada empat hal keadaan :

i) Hal sanad (jalan hadith)
ii) Hal matan (isi hadith)
iii) Hal pengertian atau makna hadith
iv) Hal-hal luar


i) Hal sanad (jalan hadith)

Hal sanad ialah “jalan hadith” iaitu orang-orang yang meriwayatkan hadith daripada baginda seperti yang tercatat dalam kitab-kitab hadith.

Sanad tersebut akan dipilih iaitu yang mana lebih kuat, ada beberapa jalannya, telah di sebut dalam kitab-kitab usul, tetapi tidak semua.( Ibid : 149 )

Apa yang dinyatakan oleh ahli usul, dapat difahami iaitu: terdapat pendapat yang sesuai untuk digunapakai dan terdapat juga pendapat yang kurang sesuai untuk diterima pakai.
Berikut merupakan kaedah yang kebanyakannya mengguna pakai kaedah ini iaitu:

1) Hendaklah dipilih sanad yang diriwayatkan oleh ramai perawi daripada sanad yang diriwayatkan oleh perawi yang sedikit bilangannya. Hal ini demikian kerana bilangan perawi yang ramai menunjukkan keyakinan tentang kebenaran hadith tersebut.

2) Hendaklah dipilih sanad yang diriwayatkan oleh orang yang memahami, kerana dia lebih mengetahui maksud hadith yang diriwayatkannya.

3) Hendaklah dipilih sanad yang diriwayatkan oleh perawi yang boleh dipercayai.

4) Hendaklah dipilih daripada kalangan perawi yang banyak hafalannya berbanding perawi yang lain.

5) Hendaklah dipilih perawi yang menyertai di dalam sesuatu kejadian yang dinyatakannya kerana pada kebiasaannya dia lebih mengetahuinya.

6) Hendaklah dipilih sahabat yang banyak bergaul dengan Rasulullah s.a.w kerana pada kebiasaannya lebih memahami berbanding perawi yang kurang bergaul dengan baginda.

7) Hendaklah dipilih dari kalangan perawi yang mempunyai sifat terpuji melalui pengalaman berbanding yang diketahui melalui pengkhabaran yang zahir.

8) Hendaklah dipilih perawi yang menghafal lafaz hadith daripada perawi yang mengingati makna sesuatu hadith.

9) Hendaklah dipilih perawi yang lebih cepat menghafal hadith kerana mereka lebih dipercayai.

10) Hendaklah dipilih perawi yang tetap hafalannya walaupun telah tua.
11) Hendaklah dipilih hadith atau riwayat daripada perawi yang menyatakan sebab sesuatu hadith atau riwayat yang dibawa oleh seseorang perawi.

12) Hendaklah dipilih perawi yang yang mendengar hadith tersebut secara berhadapan dengan orang yang meriwayatkannya daripada hadith yang diriwayatkan melalui pendengaran iaitu tanpa berhadapan dengan orang yang meriwayatkan hadith tersebut atau dari jauh.

13) Hendaklah dipilih riwayat yang tidak menggunakan perkataan “عن” (dari), hal ini demikian kerana perkataan tersebut tidak menunjukkan bahawa perawi tersebut yang mendengar hadith itu daripada orang menceritakannya, kemungkinan dia mendengar dari orang lain, tetapi dia tidak mahu menyatakan nama disebabkan beberapa sebab.

14) Hendaklah dipilih riwayat orang yang telah baligh yang mendengar hadith daripada orang yang belum baligh.

ii) Hal matan (isi hadith)

Matan ialah kandungan hadith atau kandungan riwayat iaitu pengkhabaran selepas orang yang menceritakannya. Sebagai contoh, sabda nabi s.a.w adalah matan.

Untuk memilih matan yang lebih kuat daripada matan yang lain, terdapat beberapa kaedah. Antaranya ialah: ( Ibid: 151 )

1) Memilih kandungan hadith yang tertentu (khas) daripada yang umum (am).

2) Memilih kandungan hadith yang fasih bahasanya kerana kefasihan dapat menguatkan kepercayaan bahawa hadith tersebut diriwayatkan dari Nabi Muhammad s.a.w.
3) Memilih matan yang menunjukkan maksud yang jelas daripada yang mengandungi sindiran.

4) Memilih matan yang sesuai dengan bahasa yang digunapakai dalam agama.

5) Memilih matan yang tidak memerlukan bantuan keterangan daripada yang lain. Hal ini bermaksud matan yang jelas dan difahami.

iii) Hal pengertian atau makna hadith

Bagi memilih maksud hadith, juga terdapat beberapa kaedah, antaranya ialah:

1) Hendaklah dipilih makna yang sesuai dengan hukum asal (lihat kaedah fiqhiyyah).

2) Hendaklah dipilih makna yang lebih berkelayakan.

3) Hendaklah dipilih makna yang mempunyai hukum yang ringan seperti hukum sunat, makruh, harus, daripada hukum yang berat seperti wajib dan haram.( Ibid : 152 )

4) Hendaklah dipilih makna yang lebih sesuai dengan pertimbangan akal.

5) Hendaklah dipilih makna yang lebih diterima dan sesuai dengan maksud dan kehendak agama.

iv) Hal-hal luar

Keadaan luaran bermaksud perkara selain daripada yang dinyatakan di atas. Terdapat beberapa kaedah berkaitan perkara luaran ketika menggunakan tarjih.

1) Hendaklah dipilih hadith (riwayat) yang dibantu oleh keterangan lain.

2) Hendaklah dipilih hadith yang terang dan jelas hukumnya daripada yang mengandungi perumpamaan.

3) Hendaklah dipilih hadith (riwayat) yang lebih menyerupai al-Qur’an.

Setelah diketahui kaedah mentarjih hadith, maka dapatlah dilakukan tarjih terhadap hadith.

Sebagai contoh, perkahwinan nabi dengan Maimunah.

Dalam riwayat yang pertama, Ibnu Abbas berkata: Nabi Muhammad S.A.W berkahwin dengan Maimunah ketika ihram.

Riwayat yang kedua iaitu Maimunah sendiri yang menyatakan bahawa nabi berkahwin dengannya bukan ketika ihram. Hal ini menunjukkan pertentangan antara kedua-dua riwayat ini. Oleh itu, dalam keadaan ini pentarjihan dilakukan berdasarkan kepada:

Pandangan pertama, meneliti sanad riwayat tersebut, iaitu Ibnu Abbas yang menkhabarkan berita tersebut, tidak pasti sama ada beliau hadir atau tidak di dalam majlis perkahwinan nabi s.a.w dengan Maimunah. Maimunah menceritakan tentang dirinya sendiri. Tentu riwayat ini lebih kuat daripada riwayat Ibnu Abbas tadi.( Ibid :153 )

Pandangan kedua, Abu Rafie iaitu seorang sahabat ada juga meriwayatkan cerita itu: ia menerangkan mengenai kejadian perkahwinan itu dalam keadaan halal (bukan dalam ihram).
Pendapat Ibnu Abbas tersebut tidak dipersetujui oleh beberapa orang sahabat, sedangkan riwayat Abu Rafie itu tidak salah. Maka riwayat Abu Rafie membantu cerita Maimunah. Ini tentu lebih kuat lagi.

Pandangan ketiga, cerita maimunah dan riwayat Abu Rafie itu pula, setuju dengan larangan Nabi Muhammad S.A.W. :

لا ينكح المحرم ولا ينكح (مسلم)

باب المحرم يتزوج

حدثنا القعنبي عن مالك عن نافع عن نبيه بن وهب أخي بني عبد الدار أن عمر بن عبيد الله أرسل إلى أبان بن عثمان بن عفان يسأله وأبان يومئذ أمير الحاج وهما محرمان إني أردت أن أنكح طلحة بن عمر ابنة شيبة بن جبير فأردت أن تحضر ذلك فأنكر ذلك عليه أبان وقال إني سمعت أبي عثمان بن عفان يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح حدثنا قتيبة بن سعيد أن محمد بن جعفر حدثهم حدثنا سعيد عن مطر ويعلى بن حكيم عن نافع عن نبيه بن وهب عن أبان بن عثمان عن عثمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر مثله زاد ولا يخطب.

( Sunan Abu Daud, Kitab Ibadah Haji: Bab orang yang dalam ihram berkahwin).

Maksudnya:
Orang yang dalam ihram tidak boleh kahwin dan tidak boleh mengahwinkan orang lain.

Daripada tiga pendapat tersebut, dapat diambil kesimpulan bahawa riwayat Maimunah ini lebih kuat daripada riwayat Ibnu Abbas. Berdasarkan kepada cara tersebut, riwayat Maimunah yang harus dipakai.

Keterangan

1. Pandangan pertama sesuai dengan hal sanad nombor 5. (Hendaklah dipilih perawi yang menyertai di dalam sesuatu kejadian yang dinyatakannya kerana pada kebiasaannya dia lebih mengetahuinya.
2. Pandangan kedua sesuai dengan hal luaran nombor 1. (Hendaklah dipilih hadith (riwayat) yang dibantu oleh keterangan lain.)
3. Pandangan ketiga sesuai dengan hal makna nombor 5. (Hendaklah dipilih makna yang lebih diterima dan sesuai dengan maksud dan kehendak agama.) (Ibid :154 )

Dengan adanya Tarjih di atas, tertolaklah riwayat Ibnu Abbas. Ibnu Abbas seorang sahabat Nabi Muhammad S.A.W yang belum pernah ada cacat dalam ceritanya itu pula diriwayatkan oleh Muslim, seorang ahli pencatat hadith ternama yang sudah dapat dipastikan, bahawa hadith-hadith yang diriwayatkannya itu tidak ada yang lemah. Maka untuk menolak riwayatnya perlu kepada alasan yang kuat yang tidak boleh disangkal.

Dalam soal perkahwinan Nabi Muhammad S.A.W dengan Maimunah itu, masih ada jalan lain yang dapat ditempuh sehingga tidak perlu ditolak riwayat Ibnu Abbas itu.

Dalam riwayat Ibnu Abbas itu, ada kata-kata muhram yang ertinya orang yang berihram. (Ibid :155)

(Muhram) di dalam Ilmu Sarf dinamakan sebagai “Isim Fael”. Isim Fael dalam bahasa ada kalanya bermakna “akan” seperti firman Allah sebelum menjadikan Nabi Adam a.s:


                     •         

Maksudnya :
Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada Malaikat; "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di bumi". mereka bertanya (tentang hikmat ketetapan Tuhan itu Dengan berkata): "Adakah Engkau (Ya Tuhan kami) hendak menjadikan di bumi itu orang Yang akan membuat bencana dan menumpahkan darah (berbunuh-bunuhan), padahal Kami sentiasa bertasbih Dengan memujiMu dan mensucikanMu?". Tuhan berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui akan apa Yang kamu tidak mengetahuinya".
(Surah Al-Baqarah 1:30)

Dalam ayat ini ada kata-kata (Ja’ilun): Isim Fael: Maknanya akan menjadikan kerana di ketika itu Nabi Adam a.s belum dijadikan oleh Allah.

Berdasarkan kepada ini maka kata-kata (muhram) itu ertinya, akan ihram, akan mengerjakan haji bererti belum mengerjakan haji iaitu dalam keadaan halal. Ini sesuai dengan keterangan Maimunah. Dengan yang demikian, riwayat Ibnu Abbas terpakai.

Penutup

Berdasarkan perbahasan berkaitan ta’arud wa al-tarjih, dapatlah disimpulkan bahawa percanggahan antara dua dalil yang saling bertentangan antara satu sama lain. Pertentangangan ini disebabkan oleh beberapa faktor antaranya ialah dalalah nas bersifat zanniy, hukum yang dikeluarkan oleh Rasulullah s.a.w pada isu itu berbeza daripada satu keadaan dengan keadaan yang lain, salah satu dalil yang bercanggah telah dinasakh tetapi tidak diketahui oleh faqih, Nabi Muhammad s.a.w menyebut lebih daripada satu hukum syarak yang berlainan antara satu sama lain tetapi boleh beramal dengan kesemuanya.

Selain itu, kadangkala terdapat di dalam al-Quran dan al-sunnah lafaz am tetapi yang dimaksudkan daripada lafaz itu boleh jadi umum dan boleh jadi khusus dan kadangkala terdapat di dalam al-Quran dan al-Sunnah lafaz am tetapi yang dimaksudkan daripada lafaz itu boleh jadi umum dan boleh jadi khusus. Selain itu juga, perbahasan ini mengupas tentang syarat dan hukum ta’arud. Di mana hukum ta’arud terbahagi kepada empat iaitu mengharmonikan pencanggahan tersebut, dibuat pentarjihan, dilakukan nasakh jika diketahui tarikh dalil-dalil yang bercanggah dan menggugurkan dalil-dalil tersebut.

Manakala al-tarjih pula ialah memberatkan atau menguatkan satu keterangan atau beberapa keterangan di antara keterangan-keterangan yang pada zahirnya kelihatan berlawanan. Kaedah tarjih ini digunakan oleh para ulama sekiranya mereka tidak menemui persepakatan melalui ijmak.

Di sini kupasan mendalam berkaitan syarat-syarat dan jenis-jenis tarjih yang terdiri daripada hal sanad, hal matan, hal pengertian atau makna hadith dan hal-hal luar. Selain itu juga, cara mengeluarkan hukum turut dibincangkan dalam perbahasan berkaitan ta’arud wa al-tarjih ini. Hal ini demikian kerana bagi memudahkan kita untuk memahami tajuk perbahasan ini. Di samping itu, perkaitan antara ta’arud dan tarjih juga dikupas dalam perbahasan ini misalnya apabila terdapat dua qiyas atau dua dalil, kedua-duanya tidak berbeza dan tidak mengutamakan salah satu daripadanya, maka patut mengelakkan daripada mengambil dalil kedua qiyas atau kedua dalil tersebut.

Di dalam perbahasan ini juga menyentuh tentang percanggahan antara dalil-dalil naqliyy dan pengharmoniannya. Percanggahan ini terdiri daripada percanggahan di antara dua pendapat, pencanggahan di antara am dan khas, percanggahan di antara mutlak dan muqayyad dan percanggahan di antara mantuq dan mafhum

RUJUKAN

1) Al-Quranul Karim.

2) Fadilah Sarnap. 1998. Perundangan Islam Sejarah Perkembangan, Sumber dan Mazhabnya. Kuala Lumpur: Perniagaan Jahabersa.

3) Mahmood Zuhdi b. Abdul Majid. 2004. Sejarah Pembinaan Hukum Islam. Kuala Lumpur: Penerbit Universiti Malaya.

4) Abdul Latif Muda B.A, M.A. 1997. Pengantar Usul Fiqh. Kuala Lumpur: Pustaka Salam Sdn.Bhd.

5) Abdul Qadir Hassan. 1972. Usul Fiqh. Kota Bharu: Pustaka Aman Press Sdn Bhd.

6) KH. Masdar Helmy. 1996. Ilmu Ushulul Fiqh. Bandung: Gema Risalah Press.

7) Muhammad Adib Bin Samsudin. Nota Kuliah 8.

DISEDIAKAN OLEH:

SURIATI BT SULAIMAN A115728
NABILAH BINTI AMRAN A126374

RAZIN ULFAH BT ZAHAB A126201
IZZAH HANANI BT SUHAIMI A126092
SITI NUR ZUHAILI BT HUSSIN A112355
NOORADZLINA BT ABD MANAN A126126
NURZULHUSNI BT ZAINAL ABIDIN A126131
SHARIFAH SUHAILEY BT SYED AZIZ A126133

3 comments:

  1. terima kasih sahabat-sahabatku

    ReplyDelete
  2. thanx makalahx sgt membantu z akan mata kulyaghqu dengan basic non islam...

    ReplyDelete
  3. Syarat Al-Jam' tidak lengkap

    ReplyDelete